Bí Quyết Tăng Tỷ Lệ Nhấp Chuột Tự Nhiên Cho Website Của Bạn

Tỷ lệ nhấp chuột tự nhiên (Organic Click Through Rate – CTR) là tỷ lệ người dùng click vào kết quả trả về trên trang tìm kiếm Google. Đây là chỉ số quan trọng mà người làm SEO luôn cần theo dõi, đánh giá và tìm cách cải thiện. Để tăng CTR cho Website, dưới đây là những cách bạn có thể áp dụng.