lịch khai giảng


khai giảng

các Khóa học năm 2021

Kiến thực thực tế, thực hành 80% số buổi học giúp học viên thành thạo và tự tin triển khai các hoạt động Digital Marketing một cách thực chiến và hiệu quả.

Khóa học Ngày khai giảng Thời lượng Thời gian học Hình thức Brochure Đăng ký
FACEBOOK ADS THỰC CHIẾN Thứ Tư, 17/03/2021 08 buổi T2-4-6 OFFLINE BROCHURE --
CONTENT MARKETING Thứ Hai, 22/03/2021 08 buổi T2-4-6 OFFLINE BROCHURE --
DIGITAL PLANNING Thứ Năm, 25/03/2021 08 buổi T3-5-7 OFFLINE BROCHURE --

Khóa học

Ngày khai giảng

Thời lượng

Thời gian học

Hình thức

Brochure

Đăng ký

FACEBOOK ADS THỰC CHIẾN

Thứ Tư, 17/03/2021

08 buổi

3-5-7

CONTENT MARKETING

08 buổi

2-4-6

DIGITAL PLANNING

Hình ảnh các khóa học tại Navee Academy