lịch khai giảng


khai giảng

các Khóa học năm 2021

Kiến thực thực tế, thực hành 80% số buổi học giúp học viên thành thạo và tự tin triển khai các hoạt động Digital Marketing một cách thực chiến và hiệu quả.

Khóa học Ngày khai giảng Thời lượng Thời gian học dự kiến
FACEBOOK ADS THỰC CHIẾN Thứ Tư, 17/03/2021 08 buổi T2-4-6
(19h00 - 21h30)
CONTENT MARKETING Thứ Hai, 22/03/2021 08 buổi T2-4-6
(19h00 - 21h30)
DIGITAL PLANNING Thứ Năm, 25/03/2021 08 buổi T3-5-7
(19h00 - 21h30)

Hình ảnh các khóa học tại Navee Academy