Tại Sao Social Media Quan Trọng Đối Với Inbound Marketing?

Social Media đóng vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của kế hoạch Inbound Marketing của mỗi doanh nghiệp. Inbound Marketing là một thuật ngữ được đặt bởi Giám đốc điều hành HubSpot, Brian Halligan. Đây là một phương pháp tạo và chia sẻ nội dung nhằm chuyển đổi khách hàng mục tiêu …